O cedru

VLASTNOSTI A VÝZNAM ČERVENÉHO CEDRU

Western Red Cedar (západní červený cedr), botanickým názvem –  Thuja Plicata, je jedním z nejkvalitnějších dřev na světě, které vyniká zejména svým vzhledem, specificky aromatickou vůní, nízkou hmotností, vysokou houževnatostí, izolačními schopnostmi a rozměrovou stabilitou. Výrobky z červeného cedru tak mají předurčen svůj originální a nenapodobitelný charakter, který kterému se ostatní dřeva mohou jen těžko vyrovnat. Při správné technologické úpravě a kvalitním řemeslném zpracování pak vynikne svou trvanlivostí a stálostí.

 Vlákna cedrového dřeva obsahují přírodní silice, které se nazývají Thujapliciny. Tyto slouží jako přírodní ochranné a konzervační látky zajišťující jeho výrobkům extrémní trvanlivost. Tyto látky zároveň vytváří velmi příjemnou a typickou „cedrovou“ vůni. Správně upravený cedr tak vydrží až po desetiletí i v nepříznivých povětrnostních a klimatických podmínkách. I přes relativně husté dřevní jádro vykazuje červený západní cedr o mnoho menší rozpínavost, kroutivost, korýtkování, točitost a další jiné nežádoucí efekty než jakákoliv jiná měkká dřevina. To ve výsledku formuje vynikající vzhled a punc kvality a jedinečnosti v každém kusu cedrového produktu.

K unikátním vlastnostem západního červeného cedru patří zejména následující:

Dobrá zpracovatelnost

Při použití dostatečně ostrých nástrojů což je u vláknité struktury cedrového dřeva obzvláště důležité se dá jinak celkem snadno řezat a opracovávat díky rovnoměrné struktuře pružnosti jádra. Povrch je příjemně hladký, spojovací prvky nezanechávají stopy odštípnutých třísek, montáže tesařským způsobem nebo i sbíjení jsou snadné.

Tvarová a rozměrová stálost

Cedrové dřevo a to bez ohledu na stáří poměrně dobře pracuje s vlhkostí okolního prostředí. Tato vlastnost vychází již z podstaty jeho typického domácího prostředí. V oblastech Kanady a Spojených států odkud pochází drtivá většina jeho celosvětové produkce je frekventovaně prosycena vysokou vzdušnou vlhkostí z častých srážek. Cedrové dřevo se po celou dobu jeho růstu musí s touto vlhkostí učit vyrovnávat a udržovat si rovnováhu struktury se změnami okolního prostředí. Toto jeho neustálé pohlcování a zase zpětného uvolňování vlhkosti mu vytváří specifickou elasticitu a poměrně nízký součinitel smršťování činní cedrové dřevo velmi odolným proti všem obvyklým neduhům zrajícího dřeva jako jsou praskání, kroucení nebo strukturální změny.

Vysoká životnost

Dobrým dokladem trvanlivosti je celá řada cedrových výrobků počínaje stavebními konstrukcemi celých domů nebo srubů, střešních krytin, obkladů venkovních teras, vnitřních nebo venkovních saun a dalších klimatickými nebo mechanickými vlivy exponovaných prvků, které by za použití jiné volby dřeva často i po desetiletích svého užívání nedosahovaly zdaleka tak dobrého stavu jako je tomu u cedru. Při kombinaci s kvalitní povrchovou ochranou a ošetřením se lze vyvarovat všem obvyklým neduhům postihujícím přírodní produkty jako jsou hniloby, dřevokazné houby, ztráta tvaru a barvy, praskání apod.

Relativně nízká hmotnost

Se svouměrnou hmotností cca 400 kg/m3 (po vysušení) patří západní červený cedr k jedněm z nejlehčích komerčně využívaných typů měkkého dřeva. Jeho nízká měrná hmotnost zvyšuje pak i jeho dobré tepelně izolační vlastnosti a je důvodem, proč se s ním snadno manipuluje a je také velmi vhodné k výrobě venkovních saun.

Dobrá spojovatelnost

Cedr má dobré vlastnosti, které umožňují jeho snadné připevňování nebo spojování. Vysoký obsah jeho přírodních silic může mít sice částečné oxidační účinky na některé kovy, které pokud nejsou opatřeny dostatečnou povrchovou úpravou a pokud se s ním dostanou do dlouhodobého těsného kontaktu mohou vykazovat korozivní projevy, na druhou stranu tyto látky zajišťují cedru jeho unikátní přirozenou trvanlivost a stálost. Doporučují se používat konstrukční a spojovací prvky dostatečně odolné proti korozi, např. hliníkové, mosazné, z křemíkového bronzu, pozinkované ponořením nebo přímo nerezové.

U hřebíků, šroubů nebo sponek používaných k montáži a spojování cedrových prvků se doporučuje asi o ¼ větší délka, než která stačí pro připevnění prvků z tvrdého dřeva. Protože dřevo červeného západního cedru neobsahuje pryskyřici, má výborné vlastnosti vhodné pro lepení, srovnatelné s vlastnostmi starých sekvojí nebo amerických ořešáků a je možné využít širokou škálu lepidel.

Odolnost proti zahoření a šíření plamene

Cedr je i přes řadu svých unikátních vlastností stále pořád jenom dřevem, tudíž by bylo nadsazené považovat jej v oblasti protipožárních vlastností za něco „nehořlavého“, nicméně již dříve zmíněný přirozeně malý obsah pryskyřice jej řadí rozhodně k těm vůči nebezpečí ohně bezpečnějším materiálům. Obecně platí, že čím menší je u materiálů rychlost šíření plamene, tím větší odpor vůči šíření požáru materiál vykazuje.  Dobrou známkou kvality a využitelnosti cedru v této oblasti jsou poměrně přísné platné stavební předpisy a přesto dlouholetá tradice cedrových dřevostaveb v Severní Americe.

Nízká tepelná vodivost

Cedrové dřevo je také výborným přirozeným tepelným izolantem což je speciálně u výrobků, jakými jsou venkovní sauny velmi důležitá vlastnost. V zimním období pomáhá dobře tepelně izolující materiál udržovat v rovnováze vysoké teplotní rozdíly mezi venkovním prostředím a interiérem sauny v létě pak zase třeba naopak udržet chladno v interiéru budovy při vysokých venkovních teplotách a působí jako naturální chlazení. Pro tyto vlastnosti je cedrové dřevo velmi oblíbeným obkladovým materiálem na fasády nebo naturální střešní krytinou. Tepelná vodivost dřeva je přímo závislá na jeho hustotě (měrné hmotnosti). Dřevo s nízkou měrnou hmotností má nejlepší tepelně izolační vlastnosti, protože takové dřevo obsahuje velké množství dutinek. Pokud je dřevo suché, jsou tyto dutinky vyplněny vzduchem, který je jedním z nejlepších známých tepelných izolantů.

Součinitel tepelné vodivosti cedrového dřeva je neporovnatelně odlišný od jiných běžně dostupných druhů měkkých dřev a proto je výborným přírodním tepelným izolantem.

Zvukově izolační schopnosti

Důležitou vlastností dřeva, pokud jde o jeho zvukovou izolaci, je schopnost pohlcovat venkovní vibrace. Buněčná struktura cedrového dřeva tvořená droboučkými navzájem provázanými póry, které prostřednictvím tření a viskoelastického odporu přeměňují hluk na tepelnou energii. V důsledku velkého vnitřního tření vznikajícího v buněčné pórovité struktuře má cedrové dřevo pak mnohem větší schopnost tlumit zvuk než většina jiných stavebních materiálů. Cedrové dřevo je díky svým vlastnostem efektivním zvukových izolantem pro podlahové, stropní nebo stěnové konstrukce.

Uklidňující aroma

Tuto kapitolu nelze popsat nijak výstižněji než: „Prostě jen jděte a přivoňte si sami“

Ten, kdo měl jednou možnost vyzkoušet si specifické aroma cedrové sauny, kde jsou vůně a účinky silic ještě umocněny tepelnými podmínkami saunové procedury ví o jaký zážitek se jedná. Kromě všech obecně známých prospěšných vlastností saunování jako takového dodává cedrové dřevo saunovacímu procesu ještě další nenapodobitelnou dimenzi uklidňující terapie a relaxačního prožitku. Z tohoto důvodu je cedr ve wellness komoditě velmi oblíbeným a preferovaným materiálem.

Třídy a barvitost cedrového dřeva

Cedrové dřevo se v zásadě dělí na dvě hlavní skupiny nazývané CLEAR (neboli čistý – bez suků) a KNOTTY ( neboli s určitým podílem výskytu suků ) Zpravidla je tento rozdíl předurčen již zdrojem surového dřeva tím, že CLEAR ( někdy též nazývaný ELITE ) řezivo je vyráběno ze starších (dospělejších) a mohutněji vzrostlých kmenů a KNOTTY výrobky se dělají s mladších ještě ne zcela dospělých kmenů drobnějšího obvodu.

Každý jednotlivý kus cedrového dřeva je svým způsobem jedinečný originál i co se týká barevných odstínů a kresby. Jinak vzhledové je dřevo pocházející ze vrostlých kmenů, jinak z mladých, více sukovatých drobnějších a ještě ne tolik vyzrálých stromků a není nikdy možné dosáhnout jednotnosti v barvě dřeva nebo v struktuře. I v této barevné různorodosti spočívá unikátní kouzlo cedrového dřeva a někdy i poměrně výrazné barevné odlišnosti jsou pro tuto dřevinu charakteristické a jsou povoleny bez omezení i u nejlepšího vytřídění CLEAR kategorie.

Povrchová úprava cedru

Přestože cedrové dřevo patří ke dřevinám, které jsou ze své podstaty velmi trvanlivé, nedoporučuje se jeho dlouhodobé použití bez následného ošetření. Použitím vhodných ochranných nátěrů nebo olejů ještě znásobíme jeho užitné vlastnosti a jeho životnost. Vzhledem k tomu, že červený západní cedr neobsahuje pryskyřici a vzhledem k tomu, že je vysoce rozměrově stálý, je ve srovnání s jinými měkkými dřevy zvláště vhodný pro aplikaci nátěrů, barev, olejů a jiných povrchových úprav.
Pokud vystavíte neošetřený cedr dlouhodoběji dešti, slunci nebo dalším povětrnostním podmínkám a vlivům, „zatáhne“ si přirozeně svou mikropovrchovou ochrannou vrstvu a sníží se jeho přirozená schopnost přijímat povrchové úpravy. Je-li cedr vystaven těmto vlivům déle než 2 týdny, může se jeho povrch stát pro aplikaci povrchové úpravy zcela nevhodný a bude vyžadovat vyschnutí a přebroušení povrchu pro nanesení ochranné vrstvy povrchové úpravy.